DECYBELEK

Decybelek konto kierowcy
Decybelek konto kierowcy

Stowarzyszenie Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Decybelek” jest wiodącą w północno – wschodniej Polsce organizacją non-profit świadczącą usługi rodzicom dzieci z wadą słuchu. Terenem naszych działań jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności miasto Białystok, w którym znajduje się siedziba Stowarzyszenia oraz jego okolice w województwie podlaskim.

Naszym celem jest niesienie pomocy dzieciom z uszkodzonym słuchem. Stwarzamy im warunki do  rozwijania umiejętności słuchania, pomagamy w nauce mowy werbalnej, w poznawaniu języka ojczystego, którego potrzebują by aktywnie uczestniczyć w społecznym i kulturalnym życiu słyszących.

Rodzicom dzieci z wadą słuchu udzielamy wsparcia, organizujemy przestrzeń do wymiany doświadczeń i integracji. Podczas spotkań indywidualnych, warsztatów oraz szkoleń dajemy im możliwość zdobywania niezbędnej wiedzy, tak aby umieli pomóc swoim dzieciom osiągnąć ich pełny potencjał kompetencji komunikacyjnych. Pomagamy w akceptacji inności dziecka spowodowanej posiadaniem aparatu słuchowego, implantu czy różnicą w sposobie komunikacji.

Ponadto otaczamy opieką także pełnosprawne rodzeństwo naszych podopiecznych, dążymy do zrównania szans pełno i niepełnosprawnego rodzeństwa. Propagujemy działania zmierzające do integrowania dzieci z wadą słuchu z rówieśnikami słyszącymi poprzez organizowanie m.in. integracyjnych spotkań rodzin, terapeutów i przyjaciół, którym nie jest obojętny los dzieci niesłyszących.

Oferujemy nadzieję i wsparcie 🙂 Zachęcamy zarówno do podejmowania wyzwań jak i normalnego życia.

Odwiedź „Decybelka”! Zobacz nas w akcji!   

W ramach akcji KIEROWCY DZIECIOM “RAZEM Z KIEROWCAMI POMIĘDZY DŹWIĘKAMI” Pomagamy Rodzinnym Domom Dziecka i Zawodowym Rodzinom Zastępczym z całej Polski, w których znajdują się dzieci z uszkodzonym słuchem.

Wesprzeć nas możesz dokonując wpłaty na konto:

Stowarzyszenie Decybelek
ul.
Kozłowa 25

15-868 Białystok
tytuł przelewu: Darowizna ( swoje imię nazwisko lub anonimowo)

mBank 91 1140 2004 0000 3202 7615 7142

lub wpłacając z kont zagranicznych

BIC/SWIFT mBanku: BREXPLPWMBK

PL 91 1140 2004 0000 3202 7615 7142